Gratis verzending bij alle bestellingen boven de 75,- 

Flower Delivery Amsterdam Artflor by Flowers & Powers

Anthurium – 55cm

19,00

Year-Round Flowering: The Anthurium is exceptional for its ability to produce beautiful flowers throughout the year, bringing constant color and vibrancy to any indoor setting.

Variety of Colors: This plant offers a stunning array of flower colors, ranging from classic reds, whites, and pinks to more exotic shades like purple, green, and brown, making it a versatile choice to complement any interior decor.

Easy Maintenance and Home Delivery: Ideal for both homes and offices, the Anthurium is easy to care for, requiring minimal maintenance. Plus, enjoy the convenience of having this stunning indoor plant delivered directly to your home, ready to enhance your living or working space.

Uitverkocht

Discover the enchanting allure of the Anthurium, a radiant indoor plant renowned for its stunning flowers. Also known as the Flamingo Plant in the Netherlands, this member of the Araceae family, closely related to the calla lily, boasts a rich heritage from the lush regions of South America. With over 600 species, the Anthurium is a celebration of diversity and natural beauty.

Standing out among flowering houseplants, the Anthurium offers a year-round display of blossoms, making it a continuous source of joy and color. Its flowers come in an array of captivating colors including classic red, pristine white, delicate pink, and more exotic hues like purple, green, and brown, catering to every taste and interior design.

Beyond its aesthetic appeal, the Anthurium is celebrated for its ease of maintenance. It’s one of the few flowering plants that effortlessly adapt to indoor conditions, including office environments. This combination of persistent blooming and low-care needs makes the Anthurium a perfect choice for those seeking to bring a touch of effortless elegance and vibrant color to their homes or workplaces.

Extra Informatie

De levensduur van uw bloemen is afhankelijk van het soort bloem en de verzorging die u geeft. Over het algemeen kunnen de meeste bloemen, met de juiste verzorging, 5-7 dagen blijven staan. Bij elk boeket geven we onderhoudsinstructies, zodat u ze zo lang mogelijk vers kunt houden.

Bewaar ze op een koele plaats, uit de buurt van direct zonlicht. Ververs het water elke 2 dagen en knip de stelen schuin af. Plaats ze niet in de buurt van rijp fruit, omdat er ethyleengas vrijkomt, wat de levensduur van de bloemen kan verkorten.

Keep your sunflowers vibrant longer with our care tips here.

Wij doen ons best om de bloemen bij de buren achter te laten en laten een briefje achter voor de ontvanger. Lukt dat niet, dan brengen wij het boeket terug naar onze winkel om het op te halen. Raadpleeg onze leveringsbeleid voor meer details.

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0