Gratis verzending bij alle bestellingen boven de 75,- 

Flower Delivery Amsterdam Artflor by Flowers & Powers

Scindapsus Epipremnum – 26cm

19,50

Elegant Aesthetic: The Scindapsus Epipremnum showcases heart-shaped leaves with stunning silver and green variegation, adding a sophisticated and natural elegance to any space.

Luchtzuiverend: This plant is renowned for its ability to filter common household toxins from the air, contributing to a healthier and cleaner indoor environment.

Laag onderhoud: Perfect for both beginners and seasoned plant lovers, the Scindapsus Epipremnum thrives with minimal care, making it an effortless addition to your home or office.

Hoeveelheid
Wishlist

Discover the enchanting allure of the Scindapsus Epipremnum, a captivating houseplant that brings a touch of nature’s magic into your living space. This stunning plant, known for its heart-shaped leaves intricately patterned with silver and green, is more than just a decorative piece; it’s a living work of art.

Originating from the dense tropical forests, the Scindapsus Epipremnum is a symbol of resilience and adaptability, thriving in a variety of indoor conditions. Its trailing vines elegantly cascade, making it an ideal choice for hanging baskets or as a striking shelf adornment.

Not only is the Scindapsus Epipremnum a visual delight, but it’s also an effective air purifier, known for filtering out common household toxins, thus contributing to a healthier living environment. Its low maintenance requirements make it a perfect companion for both experienced plant enthusiasts and beginners alike.

Bring home this mesmerizing plant and watch as it transforms your space with its unique beauty and tranquility.

Extra Informatie

De levensduur van uw bloemen is afhankelijk van het soort bloem en de verzorging die u geeft. Over het algemeen kunnen de meeste bloemen, met de juiste verzorging, 5-7 dagen blijven staan. Bij elk boeket geven we onderhoudsinstructies, zodat u ze zo lang mogelijk vers kunt houden.

Bewaar ze op een koele plaats, uit de buurt van direct zonlicht. Ververs het water elke 2 dagen en knip de stelen schuin af. Plaats ze niet in de buurt van rijp fruit, omdat er ethyleengas vrijkomt, wat de levensduur van de bloemen kan verkorten.

Keep your sunflowers vibrant longer with our care tips here.

Wij doen ons best om de bloemen bij de buren achter te laten en laten een briefje achter voor de ontvanger. Lukt dat niet, dan brengen wij het boeket terug naar onze winkel om het op te halen. Raadpleeg onze leveringsbeleid voor meer details.

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0