Gratis verzending bij alle bestellingen boven de 75,- 

Flower Delivery Amsterdam Artflor by Flowers & Powers

Calathea – 60cm

19,50

Unique and Vibrant Foliage: The Calathea, also known as the Peacock Plant, boasts a stunning array of leaf colors and shapes. With its vibrant greens and deep purples, and varying leaf shapes from oval to round, this plant adds a mesmerizing and artistic touch to any indoor setting.

Ideal for Shaded Areas: Originating from the understory of South American and Amazonian rainforests, the Calathea thrives in indirect light. This makes it an excellent choice for brightening up shaded areas in homes or offices, where other plants might struggle.

Convenient Home Delivery: Experience the ease of adding this exotic beauty to your space with our home delivery service. The Calathea is delivered directly to your door, ready to elevate your indoor environment with its natural elegance and charm.

Uitverkocht

Embrace the natural elegance of the Calathea, a breathtaking indoor plant renowned for its distinctive and captivating appearance. Often referred to as the ‘Peacock Plant,’ the Calathea is a gem from the dense rainforests of South America and the Amazon region. This plant is a true masterpiece of nature, thriving in the shaded understory of these lush environments.

The Calathea stands out with its diverse range of leaf colors and shapes, making it a fascinating addition to any indoor space. Its leaves are primarily a mix of vibrant green and deep purple, with shapes varying from oval to round, creating a mesmerizing visual display. Each leaf is a work of art, resembling the majestic plumage of a peacock, hence its nickname.

This exquisite plant is not only a visual treat but also an adaptable companion for your home or office. The Calathea’s natural habitat in the shadowy forest floor makes it well-suited for indoor environments, thriving in indirect light and adding a touch of the tropics to your space. We will delivery it to your home or office and it makes a perfect indoor plant.

Extra Informatie

De levensduur van uw bloemen is afhankelijk van het soort bloem en de verzorging die u geeft. Over het algemeen kunnen de meeste bloemen, met de juiste verzorging, 5-7 dagen blijven staan. Bij elk boeket geven we onderhoudsinstructies, zodat u ze zo lang mogelijk vers kunt houden.

Bewaar ze op een koele plaats, uit de buurt van direct zonlicht. Ververs het water elke 2 dagen en knip de stelen schuin af. Plaats ze niet in de buurt van rijp fruit, omdat er ethyleengas vrijkomt, wat de levensduur van de bloemen kan verkorten.

Keep your sunflowers vibrant longer with our care tips here.

Wij doen ons best om de bloemen bij de buren achter te laten en laten een briefje achter voor de ontvanger. Lukt dat niet, dan brengen wij het boeket terug naar onze winkel om het op te halen. Raadpleeg onze leveringsbeleid voor meer details.

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0